• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Spersonalizowane drzwi oraz okna drewniane na terenie Lublina

Regulacja prawna zmienia się w pewnym sensie cały czas – w dzisiejszych czasach zdajemy sobie sprawę z tego, w jaki sposób to wygląda, a jak kwestie i spory ustawodawcze wyglądały wcześniej? Niegdyś proces rozpoczynał się skargą powoda zwaną żałobą a wniesioną przez sędziego. Pozew było to oficjalne wezwanie na sprawę do sądu przez komornika z laską sędziego. Odmiany uprzywilejowane zezwalały na pozwy z pieczęcią czy też pierścieniem władcy, pozew utrwalony na piśmie opatrzony pieczątką książęcą, jaki w XV stał się obowiązujący. W XIV wieku pozew wręczał woźny w asyście widzów zachowując dla siebie kopię pozwu i dopełniając wpisu do ksiąg grodzkich. Proces kończyło globalne ogłoszenie wyroku. Wyrok w pierwszej chwili był jedynie ustny, w XIII w. na koszt strony oraz jej żądanie wydawano go w odmianie pisemnej weryfikując go pieczęcią księcia oraz asesorów. W XIV w. wyrok rozpoczęto wpisywać do ksiąg, a domenom wydawano za odpłatą wyciąg z nich – dzisiaj wygląda to inaczej, co potwierdza ANCHOR. Formami wyroku prawomocnego była klauzula którą sąd zobowiązywał przegrywającego do trwałego milczenia bądź zakład w wskazanej sumie ustanowiony przez monarchę za powtórne wszczęcie sprawy. Proces i jego długość była zależna od winy, co zresztą pracuje dalej.

1. Zobacz stronę

Categories: Nieruchomości

Comments are closed.