• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Jak rozpocząć własny projekt artystyczny i promować swoje prace?

Praktykowanym i respektowanym typem zorganizowanych wycieczek są pomiędzy innymi tematyczne objazdy szkolne organizowane przez wyższe uczelnie. Dotyczy to tych kierunków studiów, jakie opierają się na badaniu zjawisk i budynków już istniejących. Przykładem są w stanie być specjalności połączone z geologią, biologią, archeologią bądź też historią sztuki. Objazdy takie mają oczywiście walory turystyczne, niemniej jednak ich głównym zamiarem jest wykonanie wskazanej pracy badawczej. Polegać może ona na zebraniu materiału (próbek skał, zdjęć bądź też próbek roślin, fotografii działa sztuki, itd.) reprezentatywnego dla jakiegokolwiek terenu, a następnie opracowania go już poza tym terenem. Taka wyprawa naukowa musi bezsprzecznie mieć zagwarantowane noclegi, z pewnością niezbyt kosztowne jak na uczelnianą kieszeń, jakkolwiek wystarczająco praktyczne żeby umożliwiały odpoczynek po pracy – sprawdź ANCHOR. Najwygodniej jest także zamówienie gotowych posiłków aby nie trwonić czasu na zakupy oraz przygotowanie jedzenia. Wyprawy takie łączą się również z pieszymi wędrówkami oraz, niejako przy okazji, możliwością podziwiania korzystania z okolicznych atrakcji krajoznawczych.

1. Dowiedz się więcej

2. Więcej informacji

3. Czytaj dalej

4. Przeczytaj więcej

5. Znajdź więcej Przykłady działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Categories: Sport

Comments are closed.